Lesy Smolník

Lesy Smolník s.r.o.

Lesy Smolník s.r.o.
správca obecných lesov obce Smolník

Krásnu scenériu Smolníka tvoria lesy, ktoré podmieňujú aj podnebie. Práve spomínané lesy a horské rázsochy poskytujú možnosť pre pešiu turistiku. Pre Smolník sú zvlášť charakteristické hodnotné diaľkové pohľady, najmä z horskej prístupovej cesty v smere od kúpeľov Štós.
Športové vyžitie je podmienené hornatým terénom a vysokohorskou klímou, v letnom období sú k dispozícii turistom a návštevníkom aj cyklo trasy, v zime možnosť bežeckého lyžovania.

OZNAM

Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník a konateľ obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. týmto oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu zistených skutočností sa s okamžitou platnosťou Z A K A Z U J E vstup akýchkoľvek motorových vozidiel na pozemky obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. Zákaz sa nevzťahuje na motorové vozidlá vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. a obchodných partnerov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o.

O možných povoleniach vstupu na pozemky bude výhradne rozhodovať konateľ obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. Radoslav Dlugoš až do odvolania.

V Smolníku, 02.11.2016

                                                                                                                                                                                                         Radoslav Dlugoš v. r.     starosta obce Smolník, konateľ Lesy Smolník s.r.o.