Lesy Smolník

Lesy Smolník s.r.o.

Lesy Smolník s.r.o.
správca obecných lesov obce Smolník

Krásnu scenériu Smolníka tvoria lesy, ktoré podmieňujú aj podnebie. Práve spomínané lesy a horské rázsochy poskytujú možnosť pre pešiu turistiku. Pre Smolník sú zvlášť charakteristické hodnotné diaľkové pohľady, najmä z horskej prístupovej cesty v smere od kúpeľov Štós.
Športové vyžitie je podmienené hornatým terénom a vysokohorskou klímou, v letnom období sú k dispozícii turistom a návštevníkom aj cyklo trasy, v zime možnosť bežeckého lyžovania.