O spoločnosti

Názov spoločnosti: Lesy Smolník s.r.o.
Adresa: 055 66 Smolník č.11
IČO: 36696510
Konateľ: Ing. Ondrej Novotný
Kontakt:
telefon: 0534799358
fax: 0534799359
mailová adresa: lesysmolnik@gmail.com
Certifikovaná výmera lesa je: 1663 ha
Lesy Smolník, s.r.o. obdržali certifikát: Cert. Nr.SGS-FM/COC-005692/I

 Výpis z obchodného registru

 Zoznam zamestnancov k 01. máju 2015

Leave a Comment