Lesy Smolník s.r.o. – PARTNERSTVO – Rekonštrukcia LODENICA