Informácie o spoločnosti

Informácie o spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o.

Obchodná spoločnosť Lesy Smolník, s.r.o.

Názov spoločnosti:           Lesy Smolník, s.r.o. Adresa:                             055 66 Smolník č.11 IČO:                                  36696510 Konateľ :                          Ján Kačmár Kontakt:                           Telefón:            +421 53 4799357                                          Fax:                  +421 53 4799358     Certifikovaná výmera lesa je:                        1663 ha. Lesy Smolník, s.r.o. obdržali certifikát:         Cert….
Read more